ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 63 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
13ยะลากรงปินังหอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง ต.สะเอง อ.กรงปินัง จ.ยะลา26 พ.ค. 2022
23ปัตตานีกะพ้อองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน หมู่ที่4 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี23 มิ.ย. 2022
32ปัตตานียะหริ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ หมู่ที่3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี8 มิ.ย. 2022
44ปัตตานีเมืองปัตตานีโรงยิมองค์การบริหารส่วนตำบลบานา หมู่ที่8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี25 ก.ค. 2022
53พัทลุงเขาชัยสนโรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง25 พ.ค. 2022
63สตูลละงูโรงเรียนบ้านดาหลำ26 พ.ค. 2022
74สตูลเมืองสตูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4226 ก.ค. 2022
84สงขลากระแสสินธุ์โรงเรียนวัดโตนดด้วน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา23 มิ.ย. 2022
93สงขลาจะนะองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 6 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา15 มิ.ย. 2022
102ระนองละอุ่นณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 25 พ.ค. 2022
113สุราษฎร์ธานีพระแสงองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี23 มิ.ย. 2022
123นครศรีธรรมราชปากพนังอาคารเอนกประสงค์ บริเวณศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตำบลหูล่อง15 มิ.ย. 2022
133ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอดอาคารรวมน้ำใจ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด 23 มิ.ย. 2022
143สมุทรสงครามอัมพวาวัดแว่นจันทร์ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม26 พ.ค. 2022
154สมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามวัดศรีศรัทธาธรรม ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม27 ก.ค. 2022
163สมุทรสาครกระทุ่มแบนวัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน1 มิ.ย. 2022
172สุพรรณบุรีดอนเจดีย์วัดทะเลบก หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 31 พ.ค. 2022
183สุพรรณบุรีศรีประจันต์ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี31 ก.ค. 2022
193พิษณุโลกเนินมะปรางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก26 พ.ค. 2022
203ตากสามเงาโรงเรียนวังหวายวิทยาคม หมู่ที่ 6 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก23 มิ.ย. 2022