ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 82 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
14นราธิวาสเมืองนราธิวาสอาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ25 ก.ค. 2022
24ยะลาธารโตโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา25 ก.ค. 2022
34ปัตตานีเมืองปัตตานีโรงยิมองค์การบริหารส่วนตำบลบานา หมู่ที่8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี25 ก.ค. 2022
44พัทลุงเมืองพัทลุงโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร หมู่ที่ 12 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง3 ส.ค. 2022
54ตรังกันตังลานเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกันตัง ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง4 ส.ค. 2022
64สตูลเมืองสตูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 425 ส.ค. 2022
75สงขลาหาดใหญ่อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองควนลัง หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 27 ก.ค. 2022
84ชุมพรหลังสวนโรงเรียนบ้านทับวัง ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 25 ก.ค. 2022
9ไตรมาส 4 (เฉลิมพระเกียรติ)ระนองกระบุรีศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 4 ส.ค. 2022
104สุราษฎร์ธานีพนมวิทยาลัยเกษตรแะละเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 3 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี26 ก.ค. 2022
114ภูเก็ตถลางณ โรงเรียนบ้านบางเทา หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต3 ส.ค. 2022
12โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาส 4 พังงาเมืองพังงาศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา26 ก.ค. 2022
134กระบี่เหนือคลององค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย หมู่ที่ 3 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่26 ก.ค. 2022
144นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตำบลบางจาก 25 ก.ค. 2022
154ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี 19 ส.ค. 2022
164เพชรบุรีชะอำเทศบาลตำบลบางเก่า26 ก.ค. 2022
174สมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามวัดศรีศรัทธาธรรม ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม27 ก.ค. 2022
184สมุทรสาครบ้านแพ้ววัดฟุ้งประชาธรรมาราม (วัดดอนราว) ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร2 ส.ค. 2022
194นครปฐมเมืองนครปฐมณ วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม27 ก.ค. 2022
203สุพรรณบุรีศรีประจันต์ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี31 ก.ค. 2022