ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 77 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
1ครั้งที่ 2กระบี่ลำทับโรงเรียนบ้านดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่25 ม.ค. 2023
2ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566ชัยนาทหันคาวัดหนองอ้ายสาม หมู่ที่ 4 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 20 ม.ค. 2023
3ครั้งที่ 1กาฬสินธุ์ร่องคำโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม หมู่ที่ 10 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์5 ม.ค. 2023
4ครั้งที่ 1กระบี่เกาะลันตาโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่21 ธ.ค. 2022
5ครั้งที่ 1ร้อยเอ็ดเชียงขวัญที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด15 ธ.ค. 2022
64เลยปากชมโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย20 ม.ค. 2023
73เลยภูกระดึงโรงเรียนบ้านนายาง หมุ่ที่4 บ้านนายางเหนือ ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย23 ธ.ค. 2022
82พิษณุโลกชาติตระการองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก19 ม.ค. 2023
92สระบุรีมวกเหล็กณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี18 ม.ค. 2023
102สิงห์บุรีพรหมบุรีโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตำบลบ้านหม้อ18 ม.ค. 2023
112อุดรธานีประจักษ์ศิลปาคมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม หมู่ที่ 3 ตำบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี20 ม.ค. 2023
122สมุทรสงครามบางคนทีวัดบางกล้วย ต.โรงหีบ15 ก.พ. 2023
131/2566จันทบุรีเมืองจันทบุรีวัดคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี21 ธ.ค. 2022
141/2566สุโขทัยคีรีมาศโรงเรียนบ้านน้ำพุ20 ธ.ค. 2022
151อุดรธานีหนองหานสวนสาธารณะหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี27 ธ.ค. 2022
161ราชบุรีบ้านโป่งอบต.หนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี22 ธ.ค. 2022
171นราธิวาสตากใบเรือนจำชั่วคราวโคกยามู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส26 ธ.ค. 2022
181สระแก้ววังน้ำเย็นโรงเรียนบ้านมหาเจริญ หมู่1 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 23 ธ.ค. 2022
191ตราดเมืองตราดวัดไทรทอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด23 ธ.ค. 2022
201ชัยภูมิจัตุรัสโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 20 ธ.ค. 2022