ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 61 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
611นครปฐมพุทธมณฑลณ วัดมงคลประชาราม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม20 ธ.ค. 2022
621สมุทรสาครเมืองสมุทรสาครวัดน่วมกานนท์ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร14 ธ.ค. 2022
631สมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามวัดน้อยแสงจันทร์ ต.ลาดใหญ่16 ธ.ค. 2022
642สมุทรสงครามบางคนทีวัดบางกล้วย ต.โรงหีบ15 ก.พ. 2023
651เพชรบุรีเขาย้อยหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย23 ธ.ค. 2022
661ประจวบคีรีขันธ์หัวหินโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 6 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์21 ธ.ค. 2022
671นครศรีธรรมราชฉวางวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 20 ธ.ค. 2022
68ครั้งที่ 2กระบี่ลำทับโรงเรียนบ้านดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่25 ม.ค. 2023
69ครั้งที่ 1กระบี่เกาะลันตาโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่21 ธ.ค. 2022
701ภูเก็ตเมืองภูเก็ตณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"15 ธ.ค. 2022
711สุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลพะแสง 15 ธ.ค. 2022
721ชุมพรเมืองชุมพรวัดถ้ำสนุก ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร 22 ธ.ค. 2022
731สงขลาสะบ้าย้อยองค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา25 ม.ค. 2023
741ตรังหาดสำราญศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ 22 ธ.ค. 2022
751พัทลุงป่าพะยอมศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง21 ธ.ค. 2022
761ยะลารามันสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา14 ธ.ค. 2022
771นราธิวาสตากใบเรือนจำชั่วคราวโคกยามู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส26 ธ.ค. 2022