ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 61 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
61ครั้งที่ 1กาฬสินธุ์ร่องคำโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม หมู่ที่ 10 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์5 ม.ค. 2023
621กาญจนบุรีทองผาภูมิโรงเรียนบ้านกุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี12 ม.ค. 2023
631นครสวรรค์พยุหะคีรีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง12 ม.ค. 2023
641ลำปางเกาะคาโรงเรียนไหล่หินวิทยา ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง18 ม.ค. 2023
652สิงห์บุรีพรหมบุรีโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ตำบลบ้านหม้อ18 ม.ค. 2023
662สระบุรีมวกเหล็กณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี18 ม.ค. 2023
672พิษณุโลกชาติตระการองค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก19 ม.ค. 2023
682อุดรธานีประจักษ์ศิลปาคมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม หมู่ที่ 3 ตำบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี20 ม.ค. 2023
694เลยปากชมโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย20 ม.ค. 2023
70ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566ชัยนาทหันคาวัดหนองอ้ายสาม หมู่ที่ 4 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 20 ม.ค. 2023
711ตากแม่สอดหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 23 ม.ค. 2023
72ครั้งที่ 2กระบี่ลำทับโรงเรียนบ้านดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่25 ม.ค. 2023
731สงขลาสะบ้าย้อยองค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา25 ม.ค. 2023
741ชลบุรีเกาะจันทร์เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี26 ม.ค. 2023
751สุพรรณบุรีสามชุกณ วัดวังจิก หมู่ที่ 13 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี31 ม.ค. 2023
762สมุทรสงครามบางคนทีวัดบางกล้วย ต.โรงหีบ15 ก.พ. 2023
771พระนครศรีอยุธยาบางบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา17 ก.พ. 2023