ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
เกษตรฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร (13 ก.ค. 2024)

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เทศบาลตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดคลินิกให้บริการแก่เกษตรกร ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมภายในงาน ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ "การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด" โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมรมคนรักทุเรียนแห่งประเทศไทย และสมาคมทุเรียนใต้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันนกกรงหัวจุก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (11 ก.ค. 2024)

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระดับประเทศ ใน 6 จังหวัด โดยจุดหลัก ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจุดรอง จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น และจังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดจัดงานพร้อมกันในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 และระดับจังหวัด ใน 71 จังหวัด กำหนดจัดงานในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2567

เกษตรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา แนะนำ ให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (7 ก.ย. 2022)

เกษตรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา แนะนำ ให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รมช.ประภัตร เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (7 ก.ย. 2022)

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เกษตรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แนะนำ ให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร (7 ก.ย. 2022)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร และจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมให้บริการด้านวิชาการ การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเชิงรุก เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าว

ปลัดเกษตร เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดขอนแก่น (7 ก.ย. 2022)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการให้คำปรึกษาครบทุกด้าน และมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกฉียงเหนือ

ผู้ว่าเชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่2 ประจำปี 2564 (24 มี.ค. 2021)

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่2 ประจำปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2564 (16 มี.ค. 2021)

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2564 (16 มี.ค. 2021)

สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2564 (16 มี.ค. 2021)

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 1/2564