ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เลือกข้อมูลรายงาน


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด จำนวน
ครั้งที่จัด
(ครั้ง)
จำนวน
ผู้ที่มา
ลงทะเบียน(คน)
จำนวน
ผู้ที่
เข้ารับบริการ(คน)
ผลการให้บริการ(ราย)
รวมทุกคลินิก
เข้าร่วม เสร็จสิ้น ต่อเนื่อง
เขต 1 จ.ชัยนาท
1. กรุงเทพมหานคร 2 389 271 403 397 6
2. นนทบุรี 1 213 150 330 327 3
3. ปทุมธานี 1 185 91 128 34 94
4. พระนครศรีอยุธยา 1 270 113 140 140 0
5. อ่างทอง 2 179 179 422 422 0
6. ลพบุรี 2 456 401 1,071 1,069 2
7. สิงห์บุรี 2 316 267 716 712 4
8. ชัยนาท 2 373 321 851 851 0
9. สระบุรี 2 298 278 686 683 3
เขต 2 จ.ราชบุรี
10. ราชบุรี 2 410 304 573 572 1
11. กาญจนบุรี 2 355 354 1,806 1,803 3
12. สุพรรณบุรี 1 329 234 444 439 5
13. นครปฐม 2 307 289 829 824 5
14. สมุทรสาคร 2 383 355 946 942 4
15. สมุทรสงคราม 2 354 343 1,418 1,415 3
16. เพชรบุรี 2 245 242 633 633 0
17. ประจวบคีรีขันธ์ 2 426 299 544 537 7
เขต 3 จ.ระยอง
18. สมุทรปราการ 2 227 177 328 321 7
19. ชลบุรี 2 522 292 502 502 0
20. ระยอง 2 382 246 386 386 0
21. จันทบุรี 2 295 266 572 572 0
22. ตราด 2 325 256 545 545 0
23. ฉะเชิงเทรา 2 464 318 498 498 0
24. ปราจีนบุรี 2 389 346 886 870 16
25. นครนายก 2 266 264 811 807 4
26. สระแก้ว 2 433 433 902 790 112
เขต 4 จ.ขอนแก่น
27. นครราชสีมา 2 409 409 1,546 1,495 51
28. บุรีรัมย์ 1 279 275 571 571 0
29. สุรินทร์ 2 581 316 458 444 14
30. ศรีสะเกษ 2 357 357 896 896 0
31. อุบลราชธานี 2 316 197 310 310 0
32. ยโสธร 2 478 275 349 349 0
33. ชัยภูมิ 1 326 171 581 553 28
34. อำนาจเจริญ 2 307 297 893 882 11
35. บึงกาฬ 2 273 249 508 506 2
36. หนองบัวลำภู 2 407 383 1,129 1,098 31
37. ขอนแก่น 1 149 114 198 198 0
38. อุดรธานี 3 350 235 459 458 1
39. เลย 6 815 394 555 555 0
40. หนองคาย 2 269 255 678 675 3
41. มหาสารคาม 2 760 760 958 958 0
42. ร้อยเอ็ด 2 423 287 464 464 0
43. กาฬสินธุ์ 2 356 274 362 362 0
44. สกลนคร 3 838 541 1,837 1,599 238
45. นครพนม 2 245 243 619 617 2
46. มุกดาหาร 1 130 110 188 188 0
เขต 5 จ.สงขลา
47. นครศรีธรรมราช 2 556 531 1,508 1,503 5
48. กระบี่ 2 666 359 592 500 92
49. พังงา 3 531 301 443 443 0
50. ภูเก็ต 2 551 350 644 639 5
51. สุราษฎร์ธานี 2 486 348 633 624 9
52. ระนอง 1 175 155 354 354 0
53. ชุมพร 2 315 207 297 288 9
54. สงขลา 2 245 241 540 540 0
55. สตูล 2 222 222 744 741 3
56. ตรัง 2 622 448 1,029 1,018 11
57. พัทลุง 2 329 270 575 563 12
58. ปัตตานี 1 120 120 502 502 0
59. ยะลา 2 403 357 1,005 953 52
60. นราธิวาส 2 385 381 1,860 1,858 2
เขต 6 จ.เชียงใหม่
61. เชียงใหม่ 2 426 351 774 769 5
62. ลำพูน 2 261 261 1,059 1,055 4
63. ลำปาง 2 286 241 530 530 0
64. อุตรดิตถ์ 2 442 442 722 722 0
65. แพร่ 2 346 346 919 919 0
66. น่าน 2 712 711 1,780 1,766 14
67. พะเยา 2 446 446 1,323 1,323 0
68. เชียงราย 2 228 126 165 165 0
69. แม่ฮ่องสอน 2 285 259 839 829 10
70. นครสวรรค์ 2 375 257 344 341 3
71. อุทัยธานี 2 327 327 1,238 1,236 2
72. กำแพงเพชร 2 223 186 365 365 0
73. ตาก 1 106 100 342 342 0
74. สุโขทัย 2 569 460 954 941 13
75. พิษณุโลก 2 272 229 968 968 0
76. พิจิตร 2 351 351 1,791 1,791 0
77. เพชรบูรณ์ 3 543 406 956 945 11
รวม 151 28,663 23,020 56,724 55,802 922