ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เลือกข้อมูลรายงาน


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ปีงบประมาณ 2565

จังหวัด จำนวน
ครั้งที่จัด
(ครั้ง)
จำนวน
ผู้ที่มา
ลงทะเบียน(คน)
จำนวน
ผู้ที่
เข้ารับบริการ(คน)
ผลการให้บริการ(ราย)
รวมทุกคลินิก
เข้าร่วม เสร็จสิ้น ต่อเนื่อง
เขต 1 จ.ชัยนาท
1. กรุงเทพมหานคร 1 200 124 148 142 6
2. นนทบุรี 1 213 122 234 234 0
3. ปทุมธานี 1 1 0 0 0 0
4. พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 0
5. อ่างทอง 0 0 0 0 0 0
6. ลพบุรี 0 0 0 0 0 0
7. สิงห์บุรี 1 129 114 314 312 2
8. ชัยนาท 1 186 106 125 125 0
9. สระบุรี 1 172 113 136 135 1
เขต 2 จ.ราชบุรี
10. ราชบุรี 1 250 156 223 222 1
11. กาญจนบุรี 1 187 180 655 654 1
12. สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0
13. นครปฐม 1 256 129 144 144 0
14. สมุทรสาคร 1 195 141 280 277 3
15. สมุทรสงคราม 1 172 172 498 497 1
16. เพชรบุรี 1 124 53 63 63 0
17. ประจวบคีรีขันธ์ 1 244 78 118 118 0
เขต 3 จ.ระยอง
18. สมุทรปราการ 1 120 94 99 92 7
19. ชลบุรี 0 0 0 0 0 0
20. ระยอง 1 220 25 25 25 0
21. จันทบุรี 1 104 88 88 88 0
22. ตราด 1 187 88 121 121 0
23. ฉะเชิงเทรา 1 245 140 179 179 0
24. ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0
25. นครนายก 1 135 130 341 337 4
26. สระแก้ว 1 236 120 120 120 0
เขต 4 จ.ขอนแก่น
27. นครราชสีมา 1 184 0 0 0 0
28. บุรีรัมย์ 1 279 100 100 100 0
29. สุรินทร์ 0 0 0 0 0 0
30. ศรีสะเกษ 1 167 96 149 149 0
31. อุบลราชธานี 1 150 57 69 69 0
32. ยโสธร 1 278 149 185 185 0
33. ชัยภูมิ 1 178 136 280 280 0
34. อำนาจเจริญ 1 140 140 213 213 0
35. บึงกาฬ 1 105 63 73 73 0
36. หนองบัวลำภู 1 200 150 213 213 0
37. ขอนแก่น 1 149 2 2 2 0
38. อุดรธานี 1 115 76 93 93 0
39. เลย 2 117 82 105 105 0
40. หนองคาย 1 119 108 167 167 0
41. มหาสารคาม 1 222 8 8 8 0
42. ร้อยเอ็ด 1 214 90 113 113 0
43. กาฬสินธุ์ 1 191 75 88 88 0
44. สกลนคร 1 304 297 505 505 0
45. นครพนม 1 123 123 304 303 1
46. มุกดาหาร 1 130 74 78 78 0
เขต 5 จ.สงขลา
47. นครศรีธรรมราช 1 268 241 561 558 3
48. กระบี่ 1 324 182 247 192 55
49. พังงา 1 114 76 111 111 0
50. ภูเก็ต 1 193 94 149 144 5
51. สุราษฎร์ธานี 1 213 139 218 217 1
52. ระนอง 1 175 136 228 228 0
53. ชุมพร 1 104 83 115 115 0
54. สงขลา 0 0 0 0 0 0
55. สตูล 1 109 44 50 50 0
56. ตรัง 1 288 211 504 502 2
57. พัทลุง 1 143 143 206 206 0
58. ปัตตานี 1 120 120 367 367 0
59. ยะลา 1 187 142 238 230 8
60. นราธิวาส 1 194 188 685 684 1
เขต 6 จ.เชียงใหม่
61. เชียงใหม่ 1 273 208 354 354 0
62. ลำพูน 0 0 0 0 0 0
63. ลำปาง 1 138 108 170 170 0
64. อุตรดิตถ์ 1 219 101 101 101 0
65. แพร่ 1 194 152 334 334 0
66. น่าน 0 0 0 0 0 0
67. พะเยา 1 235 114 142 142 0
68. เชียงราย 1 102 51 65 65 0
69. แม่ฮ่องสอน 1 130 51 51 51 0
70. นครสวรรค์ 1 178 53 53 50 3
71. อุทัยธานี 1 174 170 412 412 0
72. กำแพงเพชร 0 0 0 0 0 0
73. ตาก 0 0 0 0 0 0
74. สุโขทัย 1 250 212 414 414 0
75. พิษณุโลก 1 102 102 547 547 0
76. พิจิตร 1 171 171 687 687 0
77. เพชรบูรณ์ 1 141 134 430 430 0
รวม 64 11,680 7,425 14,095 13,990 105