ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เลือกข้อมูลรายงาน


แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ปีงบประมาณ 2566

จังหวัด จำนวน
ครั้งที่จัด
(ครั้ง)
จำนวน
ผู้ที่มา
ลงทะเบียน(คน)
จำนวน
ผู้ที่
เข้ารับบริการ(คน)
ผลการให้บริการ(ราย)
รวมทุกคลินิก
เข้าร่วม เสร็จสิ้น ต่อเนื่อง
เขต 1 จ.ชัยนาท
1. กรุงเทพมหานคร 1 71 36 36 36 0
2. นนทบุรี 1 328 172 262 262 0
3. ปทุมธานี 0 0 0 0 0 0
4. พระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0 0
5. อ่างทอง 1 100 0 0 0 0
6. ลพบุรี 0 0 0 0 0 0
7. สิงห์บุรี 1 132 122 296 295 1
8. ชัยนาท 1 186 0 0 0 0
9. สระบุรี 1 141 141 246 246 0
เขต 2 จ.ราชบุรี
10. ราชบุรี 1 296 162 241 238 3
11. กาญจนบุรี 1 137 132 608 607 1
12. สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0 0
13. นครปฐม 1 234 234 361 361 0
14. สมุทรสาคร 1 260 200 530 529 1
15. สมุทรสงคราม 1 200 200 715 712 3
16. เพชรบุรี 1 99 95 211 211 0
17. ประจวบคีรีขันธ์ 1 201 83 94 94 0
เขต 3 จ.ระยอง
18. สมุทรปราการ 1 100 95 165 164 1
19. ชลบุรี 0 0 0 0 0 0
20. ระยอง 1 76 0 0 0 0
21. จันทบุรี 1 119 0 0 0 0
22. ตราด 1 240 190 346 346 0
23. ฉะเชิงเทรา 1 279 254 545 545 0
24. ปราจีนบุรี 1 233 66 70 65 5
25. นครนายก 1 137 118 355 355 0
26. สระแก้ว 1 8 0 0 0 0
เขต 4 จ.ขอนแก่น
27. นครราชสีมา 1 187 187 878 864 14
28. บุรีรัมย์ 1 353 121 136 136 0
29. สุรินทร์ 1 219 151 202 202 0
30. ศรีสะเกษ 1 299 172 282 281 1
31. อุบลราชธานี 1 140 100 134 134 0
32. ยโสธร 1 204 59 72 72 0
33. ชัยภูมิ 1 360 317 900 900 0
34. อำนาจเจริญ 1 172 140 283 278 5
35. บึงกาฬ 1 230 132 132 132 0
36. หนองบัวลำภู 1 131 131 502 500 2
37. ขอนแก่น 1 164 111 144 144 0
38. อุดรธานี 1 118 110 223 223 0
39. เลย 3 635 297 458 458 0
40. หนองคาย 1 157 150 253 253 0
41. มหาสารคาม 1 102 87 185 185 0
42. ร้อยเอ็ด 1 169 114 178 178 0
43. กาฬสินธุ์ 1 235 108 120 120 0
44. สกลนคร 1 419 419 824 824 0
45. นครพนม 1 103 103 150 150 0
46. มุกดาหาร 1 156 139 281 279 2
เขต 5 จ.สงขลา
47. นครศรีธรรมราช 1 418 336 834 829 5
48. กระบี่ 1 407 216 388 383 5
49. พังงา 1 161 102 134 134 0
50. ภูเก็ต 1 190 141 219 213 6
51. สุราษฎร์ธานี 1 197 176 317 311 6
52. ระนอง 1 188 148 343 338 5
53. ชุมพร 1 193 118 148 147 1
54. สงขลา 0 0 0 0 0 0
55. สตูล 1 266 266 961 926 35
56. ตรัง 1 140 87 94 94 0
57. พัทลุง 1 274 187 330 315 15
58. ปัตตานี 1 174 166 498 498 0
59. ยะลา 1 401 356 912 912 0
60. นราธิวาส 1 285 273 1,001 1,001 0
เขต 6 จ.เชียงใหม่
61. เชียงใหม่ 1 137 131 323 321 2
62. ลำพูน 1 223 163 260 260 0
63. ลำปาง 0 0 0 0 0 0
64. อุตรดิตถ์ 1 255 255 626 626 0
65. แพร่ 1 223 214 892 892 0
66. น่าน 1 137 136 435 428 7
67. พะเยา 1 261 104 195 195 0
68. เชียงราย 1 482 212 268 268 0
69. แม่ฮ่องสอน 1 151 128 274 274 0
70. นครสวรรค์ 1 260 154 182 182 0
71. อุทัยธานี 1 186 148 300 300 0
72. กำแพงเพชร 1 183 157 297 297 0
73. ตาก 0 0 0 0 0 0
74. สุโขทัย 1 588 273 375 375 0
75. พิษณุโลก 1 201 142 262 262 0
76. พิจิตร 1 119 119 687 687 0
77. เพชรบูรณ์ 1 224 186 454 449 5
รวม 66 15,054 10,542 23,427 23,296 131