ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ภารกิจ

ไม่พบผลลัพธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา แนะนำ ให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกษตรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา แนะนำ ให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รมช.ประภัตร เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เกษตรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แนะนำ ให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร และจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมให้บริการด้านวิชาการ การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเชิงรุก เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าว

แผนการเปิดให้บริการคลินิก

คลิกรายการในปฎิทันเพื่อแสดงรายละเอียด