ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 41 ถึง 60 จาก 82 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
414นครพนมนาหว้าโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม4 ส.ค. 2022
424สกลนครพรรณานิคมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร26 ก.ค. 2022
434กาฬสินธุ์นาคูโรงเรียนบ้านาคู หมู่ที่ 10 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์3 ส.ค. 2022
444ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิหอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด3 ส.ค. 2022
454มหาสารคามวาปีปทุมหอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม4 ส.ค. 2022
464หนองคายโพนพิสัยโรงเรียนบ้านผือ ตำบลบ้านผือ26 ก.ค. 2022
4716เลยภูเรือหอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ1 ส.ค. 2022
4815เลยเชียงคานหมู่ที่ 6 บ้านตาดซ้อ ตำบลเข้าแก้ว อำเภอเชียงคาน19 ก.ค. 2022
4914เลยนาด้วงหมู่ 8 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลนาด้วง อำิเภอนาด้วง จังหวัดเลย4 ก.ค. 2022
504อุดรธานีบ้านดุงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี26 ก.ค. 2022
513ขอนแก่นหนองนาคำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 4 ก.ค. 2022
524ขอนแก่นภูเวียงที่ว่าการอำเภอภูเวียง8 ก.ค. 2022
534หนองบัวลำภูนากลางเทศบาลตำบลเก่ากลอย ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู3 ส.ค. 2022
544บึงกาฬพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 26 ก.ค. 2022
554อำนาจเจริญปทุมราชวงศาโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ25 ก.ค. 2022
564ชัยภูมิเทพสถิตโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 25 ก.ค. 2022
574ยโสธรเลิงนกทาเทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร26 ก.ค. 2022
584อุบลราชธานีโขงเจียมหอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม26 ก.ค. 2022
594ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยหอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ4 ส.ค. 2022
604สุรินทร์ท่าตูมโรงเรียนบ้านหนองยาง (ธนาคารกรุงเทพ 10) หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์2 ส.ค. 2022