ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 63 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
13กรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังวัดขุมทอง แขวงขุมทอง27 พ.ค. 2022
23สมุทรปราการบางบ่ออาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ16 มิ.ย. 2022
32นนทบุรีเมืองนนทบุรีวัดบางรักน้อย หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี 25 พ.ค. 2022
43นนทบุรีบางใหญ่วัดต้นเชือก หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี23 มิ.ย. 2022
53พระนครศรีอยุธยาเสนาวัดสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22 มิ.ย. 2022
63อ่างทองเมืองอ่างทองณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง30 มิ.ย. 2022
73ลพบุรีลำสนธิวัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี25 พ.ค. 2022
83สิงห์บุรีค่ายบางระจันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี8 มิ.ย. 2022
93ชัยนาทสรรพยาวัดศรีมงคล หมู่ 6 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 16 มิ.ย. 2022
103ชลบุรีพานทององค์การบริหาร่ส่วนตำบลหนองหงษ์ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง25 พ.ค. 2022
113ระยองบ้านฉางอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง2 มิ.ย. 2022
123/2565จันทบุรีเขาคิชฌกูฏเทศบาลตำบลตะเคียนทอง ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี25 พ.ค. 2022
132ตราดบ่อไร่อบต.ด่านชุมพล 28 มิ.ย. 2022
143ฉะเชิงเทราบางคล้าโรงเรียนวัดสาวชะโงก ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา14 มิ.ย. 2022
153ปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีวัดกระแจะ หมู่7 บ้านหุบงิ้ว ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี20 มิ.ย. 2022
163นครนายกบ้านนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก8 มิ.ย. 2022
173สระแก้วอรัญประเทศณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสังข์ หมู่ 1 ตำบลหนองสัง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว24 พ.ค. 2022
183นครราชสีมาเมืองยางหอประชุมอำเภอเมืองยาง25 พ.ค. 2022
193บุรีรัมย์โนนสุวรรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 มิ.ย. 2022
203สุรินทร์สำโรงทาบโรงเรียนบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์25 พ.ค. 2022