ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 21 ถึง 40 จาก 63 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
213อุบลราชธานีน้ำยืนที่ว่าการอำเภอน้ำยืน13 มิ.ย. 2022
223ยโสธรกุดชุมบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร9 มิ.ย. 2022
233ชัยภูมิบ้านเขว้าโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 15 มิ.ย. 2022
243อำนาจเจริญชานุมานโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ24 พ.ค. 2022
253หนองบัวลำภูนาวังโรงเรียนบ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู21 มิ.ย. 2022
263ขอนแก่นหนองนาคำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 4 ก.ค. 2022
2713เลยเมืองเลยโรงเรียนบ้านวังยาว หม่ 2 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย17 มิ.ย. 2022
2812เลยเอราวัณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย8 มิ.ย. 2022
293หนองคายศรีเชียงใหม่โรงเรียนวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท27 พ.ค. 2022
303มหาสารคามเมืองมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม25 พ.ค. 2022
313ร้อยเอ็ดพนมไพรหอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด31 พ.ค. 2022
323กาฬสินธุ์หนองกุงศรีโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หมู่ที่ 4 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์26 พ.ค. 2022
332มุกดาหารนิคมคำสร้อยโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 27 พ.ค. 2022
343มุกดาหารหว้านใหญ่โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร8 มิ.ย. 2022
353 เชียงใหม่สันทรายสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 9 มิ.ย. 2022
363/2565ลำปางเมืองปานโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง9 มิ.ย. 2022
374แพร่วังชิ้นโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่27 ก.ค. 2022
383น่านเวียงสาณ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน23 มิ.ย. 2022
393พะเยาเมืองพะเยาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น23 พ.ค. 2022
403เชียงรายเวียงเชียงรุ้งหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง17 มิ.ย. 2022