ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 82 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
14กรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชันวัดโพธิ์ แขวงบางระมาด26 ก.ค. 2022
24สมุทรปราการเมืองสมุทรปราการอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ4 ส.ค. 2022
34นนทบุรีบางบัวทองเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี27 ก.ค. 2022
44ปทุมธานีเมืองปทุมธานีวัดดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี5 ส.ค. 2022
54พระนครศรีอยุธยาบางปะอินเทศบาลตำบลปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา26 ก.ค. 2022
64อ่างทองโพธิ์ทองอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ4 ส.ค. 2022
73อ่างทองเมืองอ่างทองณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง30 มิ.ย. 2022
84ลพบุรีบ้านหมี่วัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี27 ก.ค. 2022
94สิงห์บุรีเมืองสิงห์บุรีศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่3 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี25 ก.ค. 2022
104ชัยนาทวัดสิงห์ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท2 ส.ค. 2022
114สระบุรีเมืองสระบุรีวัดหนองยาวใต้ หมู่ 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 26 ก.ค. 2022
124ชลบุรีศรีราชาโรงเรียนบ้านหุบบอน ตำบลเขาคันทรง5 ส.ค. 2022
134ระยองเมืองระยองศาลาอเนกประสงค์วัดทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง27 ก.ค. 2022
144/2565จันทบุรีขลุงณ สวนห้วยสะพานหินจันทบุรี (เขื่อนพลังน้ำคีรีธาร) หมู่ 3 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี5 ส.ค. 2022
154ตราดเมืองตราดวักโคก ม.6 ต.หนองเสม็ด4 ส.ค. 2022
162ตราดบ่อไร่อบต.ด่านชุมพล 28 มิ.ย. 2022
174ฉะเชิงเทราเมืองฉะเชิงเทราวัดบางปรงธรรมโชติการาม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา27 ก.ค. 2022
184ปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีณ เทศบาลตำบลโคกปีบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 26 ก.ค. 2022
194นครนายกเมืองนครนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก3 ส.ค. 2022
204สระแก้วเมืองสระแก้วณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว5 ส.ค. 2022