ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 82 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
14บึงกาฬพรเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 26 ก.ค. 2022
23สุพรรณบุรีศรีประจันต์ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี31 ก.ค. 2022
34นครปฐมเมืองนครปฐมณ วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม27 ก.ค. 2022
44กาญจนบุรีไทรโยคณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี5 ส.ค. 2022
54/2565จันทบุรีขลุงณ สวนห้วยสะพานหินจันทบุรี (เขื่อนพลังน้ำคีรีธาร) หมู่ 3 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี5 ส.ค. 2022
64ราชบุรีโพธารามณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี25 ก.ค. 2022
74ชัยนาทวัดสิงห์ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท2 ส.ค. 2022
84อุทัยธานีลานสักณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก หมู่ 2 ต.ลานสัก1 ส.ค. 2022
94สระแก้วเมืองสระแก้วณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว5 ส.ค. 2022
104น่านนาน้อยณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน25 ก.ค. 2022
113อ่างทองเมืองอ่างทองณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง30 มิ.ย. 2022
124ปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีณ เทศบาลตำบลโคกปีบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 26 ก.ค. 2022
134ภูเก็ตถลางณ โรงเรียนบ้านบางเทา หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต3 ส.ค. 2022
144กำแพงเพชรลานกระบือที่การอำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร27 ก.ค. 2022
154ขอนแก่นภูเวียงที่ว่าการอำเภอภูเวียง8 ก.ค. 2022
164ตรังกันตังลานเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกันตัง ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง4 ส.ค. 2022
174ตราดเมืองตราดวักโคก ม.6 ต.หนองเสม็ด4 ส.ค. 2022
184ปทุมธานีเมืองปทุมธานีวัดดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี5 ส.ค. 2022
194ฉะเชิงเทราเมืองฉะเชิงเทราวัดบางปรงธรรมโชติการาม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา27 ก.ค. 2022
204ลพบุรีบ้านหมี่วัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี27 ก.ค. 2022