ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ภารกิจ

ไม่พบผลลัพธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เทศบาลตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดคลินิกให้บริการแก่เกษตรกร ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมภายในงาน ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ "การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด" โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมรมคนรักทุเรียนแห่งประเทศไทย และสมาคมทุเรียนใต้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันนกกรงหัวจุก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระดับประเทศ ใน 6 จังหวัด โดยจุดหลัก ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจุดรอง จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น และจังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดจัดงานพร้อมกันในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 และระดับจังหวัด ใน 71 จังหวัด กำหนดจัดงานในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2567

เกษตรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา แนะนำ ให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกษตรจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา แนะนำ ให้ความรู้ พร้อมแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนการเปิดให้บริการคลินิก

คลิกรายการในปฎิทันเพื่อแสดงรายละเอียด