ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ภารกิจ

ไม่พบผลลัพธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าเชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่2 ประจำปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่2 ประจำปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564

แผนการเปิดให้บริการคลินิก

คลิกรายการในปฎิทันเพื่อแสดงรายละเอียด