ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 63 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
12ปัตตานียะหริ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ หมู่ที่3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี8 มิ.ย. 2022
23ปัตตานีกะพ้อองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน หมู่ที่4 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี23 มิ.ย. 2022
34ปัตตานีเมืองปัตตานีโรงยิมองค์การบริหารส่วนตำบลบานา หมู่ที่8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี25 ก.ค. 2022
43สตูลละงูโรงเรียนบ้านดาหลำ26 พ.ค. 2022
54สตูลเมืองสตูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4226 ก.ค. 2022
63สมุทรสงครามอัมพวาวัดแว่นจันทร์ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม26 พ.ค. 2022
74สมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามวัดศรีศรัทธาธรรม ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม27 ก.ค. 2022
83สมุทรปราการบางบ่ออาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ16 มิ.ย. 2022
93นนทบุรีบางใหญ่วัดต้นเชือก หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี23 มิ.ย. 2022
102นนทบุรีเมืองนนทบุรีวัดบางรักน้อย หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี 25 พ.ค. 2022
113นครศรีธรรมราชปากพนังอาคารเอนกประสงค์ บริเวณศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตำบลหูล่อง15 มิ.ย. 2022
123หนองคายศรีเชียงใหม่โรงเรียนวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท27 พ.ค. 2022
133มหาสารคามเมืองมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม25 พ.ค. 2022
143ร้อยเอ็ดพนมไพรหอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด31 พ.ค. 2022
153พระนครศรีอยุธยาเสนาวัดสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22 มิ.ย. 2022
163สงขลาจะนะองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 6 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา15 มิ.ย. 2022
173 เชียงใหม่สันทรายสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 9 มิ.ย. 2022
183ยะลากรงปินังหอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง ต.สะเอง อ.กรงปินัง จ.ยะลา26 พ.ค. 2022
194แพร่วังชิ้นโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่27 ก.ค. 2022
203ชัยภูมิบ้านเขว้าโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 15 มิ.ย. 2022