ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 77 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
11สมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์วัดใหญ่ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ15 ธ.ค. 2022
21แพร่ลององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 21 ธ.ค. 2022
31เชียงใหม่แม่แตงเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา26 ธ.ค. 2022
4ครั้งที่ 1กระบี่เกาะลันตาโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่21 ธ.ค. 2022
5ครั้งที่ 2กระบี่ลำทับโรงเรียนบ้านดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่25 ม.ค. 2023
61สมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามวัดน้อยแสงจันทร์ ต.ลาดใหญ่16 ธ.ค. 2022
72สมุทรสงครามบางคนทีวัดบางกล้วย ต.โรงหีบ15 ก.พ. 2023
8ครั้งที่ 1ร้อยเอ็ดเชียงขวัญที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด15 ธ.ค. 2022
91กาญจนบุรีทองผาภูมิโรงเรียนบ้านกุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี12 ม.ค. 2023
101มหาสารคามแกดำอำเภอแกดำ15 ธ.ค. 2022
111นครศรีธรรมราชฉวางวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปริก 20 ธ.ค. 2022
121ยะลารามันสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา14 ธ.ค. 2022
131กำแพงเพชรคลองขลุงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร23 ธ.ค. 2022
141บึงกาฬปากคาดโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ5 ม.ค. 2023
151ชุมพรเมืองชุมพรวัดถ้ำสนุก ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร 22 ธ.ค. 2022
161เชียงรายพญาเม็งรายหอประชุมบ้านไม้ยาบุนนาค หมู่ 18 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย15 ธ.ค. 2022
171หนองคายสังคมโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 15 ธ.ค. 2022
181อ่างทองสามโก้อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง21 ธ.ค. 2022
191สุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลพะแสง 15 ธ.ค. 2022
201ศรีสะเกษพยุห์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ22 ธ.ค. 2022