ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 61 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
13สมุทรปราการเมืองสมุทรปราการอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ26 พ.ค. 2023
23เชียงใหม่ไชยปราการเทศบาลตำบลไชยปราการ23 พ.ค. 2023
3ครั้งที่ 3กระบี่เมืองกระบี่โรงเรียนบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่26 เม.ย. 2023
43สมุทรสงครามอัมพวาวัดราษฎร์วัฒนาราม (วัดใหม่ยายเกลียว) ต.บางนางลี่ 25 พ.ค. 2023
53มหาสารคามโกสุมพิสัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย18 พ.ค. 2023
63ปัตตานีแม่ลานโรงเรียนแม่ลานวิทยา หมู่ที่6 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี17 พ.ค. 2023
73นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่26 เม.ย. 2023
8โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 3 พังงาตะกั่วทุ่งลานอเนกประสงค์บ้านควน (พรุผักหนาม) หมู๋ที่ 5 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 25 พ.ค. 2023
93สกลนครอากาศอำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร25 พ.ค. 2023
103อุดรธานีกุดจับหอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี25 พ.ค. 2023
113นครปฐมกำแพงแสนณ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม24 พ.ค. 2023
123หนองบัวลำภูโนนสังโรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 12 พ.ค. 2023
13ครั้งที่ 3ร้อยเอ็ดโพธิ์ชัยหอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด8 มิ.ย. 2023
143ตรังย่านตาขาวที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง25 พ.ค. 2023
153ลำปางเถินเทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน 25 พ.ค. 2023
163พระนครศรีอยุธยาบางไทรวัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา18 พ.ค. 2023
173ชลบุรีบางละมุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี25 พ.ค. 2023
183ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรีที่ว่าการอำภอกุยบุรี หมู่ 7 ตำบลกุยบุรี อ.กุยบุรี27 มิ.ย. 2023
193เชียงรายแม่ฟ้าหลวงหอประชุมเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย20 เม.ย. 2023
202สุพรรณบุรีหนองหญ้าไซวัดลำพันบอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี2 พ.ค. 2023