ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 73 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
11ปัตตานีสายบุรีหอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี22 ธ.ค. 2021
21สกลนครบ้านม่วงสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง22 ธ.ค. 2021
32 สกลนครพังโคนสำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน17 ก.พ. 2022
41สตูลควนกาหลงสถานีพัฒนาที่ดินสตูล15 ธ.ค. 2021
51เชียงรายดอยหลวงที่ว่าการอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย15 ธ.ค. 2021
61สุราษฎร์ธานีเวียงสระโรงเรียนวัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี15 ธ.ค. 2021
72สุราษฎร์ธานีเกาะพะงันที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี19 ม.ค. 2022
81ชุมพรปะทิวองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 24 ธ.ค. 2021
91สมุทรสงครามบางคนทีวัดไทร ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม15 ธ.ค. 2021
101/2565ลำปางแม่เมาะอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 16 ธ.ค. 2021
111สมุทรปราการพระประแดงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ15 ธ.ค. 2021
121กำแพงเพชรปางศิลาทองหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร27 ม.ค. 2022
131ศรีสะเกษกันทรารมย์โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ15 ธ.ค. 2021
141นนทบุรีไทรน้อยวัดยอดพระพิมล หมู่ 1 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย17 ธ.ค. 2021
151กาฬสินธุ์สมเด็จโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หมู่ที่ 1 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์24 ธ.ค. 2021
161แพร่ร้องกวางศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ตำบลทุ่งศรี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง22 ธ.ค. 2021
171ยะลาเมืองยะลาวัดทุ่งยอ หมู่ 5 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา29 ธ.ค. 2021
182เลยหนองหินหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย16 ธ.ค. 2021
191แม่ฮ่องสอนปายนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปาย (บ้านสวนอคิราห์ เกษตรตามรอยพ่อ) บ้านท่าปาย ต.แม่ฮี้17 ม.ค. 2022
201อุตรดิตถ์บ้านโคกบริเวณสนามกีฬาภูเวียง หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโคก23 ธ.ค. 2021