ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 109 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
14/2567ลำปางเสริมงามโรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา หมู่ที่ 8 บ้านนาสันติสุข ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง25 ก.ค. 2024
24สมุทรสงครามอัมพวาวัดปากน้ำ 25 ก.ค. 2024
34ปัตตานีทุ่งยางแดงหอประชุมที่ทำการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี24 ก.ค. 2024
44นครศรีธรรมราชพรหมคีรีองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ตำบลทอนหงส์ 25 ก.ค. 2024
54พระนครศรีอยุธยาท่าเรือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา24 ก.ค. 2024
63สมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์วัดใหญ่ ตำบลในคลองบางปลากด12 มิ.ย. 2024
74สมุทรปราการเมืองสมุทรปราการอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา ตำบลแพรกษา18 ก.ค. 2024
84อ่างทองเมืองอ่างทองอาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง24 ก.ค. 2024
9โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 3 พังงาคุระบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน หมู่ที่ 5 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา27 มิ.ย. 2024
10โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 พังงาทับปุดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทับปุด หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา26 ก.ค. 2024
114นครปฐมสามพรานโรงเรียนวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม24 ก.ค. 2024
124ชลบุรีพนัสนิคมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ หมู่ที่ 3 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 19 ก.ค. 2024
13ครั้งที่ 3ร้อยเอ็ดจตุรพักตรพิมานวัดไตรภูมิบ้านผือฮี หมู่ที่ 11 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด24 มิ.ย. 2024
143อุตรดิตถ์ฟากท่าเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์14 มิ.ย. 2024
154อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์25 ก.ค. 2024
163ชุมพรละแมโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 20 มิ.ย. 2024
174ชุมพรปะทิวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร19 ก.ค. 2024
184สงขลาเทพาอาคารลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา18 ก.ค. 2024
194สกลนครภูพานโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร26 ก.ค. 2024
203กำแพงเพชรปางศิลาทองหอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร21 มิ.ย. 2024