ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 21 ถึง 40 จาก 82 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
214กาญจนบุรีไทรโยคณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี5 ส.ค. 2022
224ราชบุรีโพธารามณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี25 ก.ค. 2022
234เพชรบูรณ์บึงสามพันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ตำบลหนองแจง26 ก.ค. 2022
244พิจิตรบึงนารางอ่างเก็บน้ำบึงนาราง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร26 ก.ค. 2022
254พิษณุโลกนครไทยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก4 ส.ค. 2022
264/2565สุโขทัยศรีสำโรงองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย4 ส.ค. 2022
274ตากเมืองตากอบต.วังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก5 ส.ค. 2022
284กำแพงเพชรลานกระบือที่การอำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร27 ก.ค. 2022
294อุทัยธานีลานสักณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก หมู่ 2 ต.ลานสัก1 ส.ค. 2022
304นครสวรรค์ตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์2 ส.ค. 2022
314แม่ฮ่องสอนแม่สะเรียงโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ3 ส.ค. 2022
324เชียงรายแม่สายโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย27 ก.ค. 2022
334พะเยาแม่ใจองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก26 ก.ค. 2022
344น่านนาน้อยณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน25 ก.ค. 2022
354แพร่วังชิ้นโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่5 ส.ค. 2022
364อุตรดิตถ์ลับแลหอประชุมอำเภอลับแล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์4 ส.ค. 2022
374/2565ลำปางห้างฉัตรเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง3 ส.ค. 2022
384ลำพูนป่าซางศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน27 ก.ค. 2022
394 เชียงใหม่กัลยาณิวัฒนาหอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา 25 ก.ค. 2022
404มุกดาหารเมืองมุกดาหารโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ตำบลคำป่าหลาย5 ส.ค. 2022