ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 61 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
13ศรีสะเกษโพธิ์ศรีสุวรรณโรงเรียนไตรมิตร ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ11 พ.ค. 2023
23ปัตตานีแม่ลานโรงเรียนแม่ลานวิทยา หมู่ที่6 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี17 พ.ค. 2023
33สตูลมะนังโรงเรียนอนุบาลมะนัง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล11 พ.ค. 2023
43หนองคายโพธิ์ตากโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่24 พ.ค. 2023
53สิงห์บุรีบางระจันโรงเรียนวัดแหลมคาง ตำบลแม่ลา 26 เม.ย. 2023
6คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3ชัยนาทหนองมะโมงโรงเรียนวัดวังน้ำขาว หมู่3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท2 พ.ค. 2023
73นราธิวาสระแงะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส18 พ.ค. 2023
83พัทลุงปากพะยูนโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง24 พ.ค. 2023
9ครั้งที่ 3กระบี่เมืองกระบี่โรงเรียนบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่26 เม.ย. 2023
103แม่ฮ่องสอนสบเมยโรงเรียนบ้านแม่สวด ตำบลแม่สวด26 พ.ค. 2023
117เลยผาขาวโรงเรียนบ้านหนองตานา ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย21 เม.ย. 2023
123หนองบัวลำภูโนนสังโรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 12 พ.ค. 2023
133นครพนมนาแกโรงเรียนบ้านนาเลียง27 พ.ค. 2023
148เลยภูหลวงโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย19 พ.ค. 2023
159เลยหนองหินโรงเรียนบ้านตาดข่า อำเภอหนองหิน 26 พ.ค. 2023
163อำนาจเจริญพนาโรงเรียนบ้านจานลาน ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ18 พ.ค. 2023
173สกลนครอากาศอำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร25 พ.ค. 2023
183กรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 31 พ.ค. 2023
193เชียงใหม่ไชยปราการเทศบาลตำบลไชยปราการ23 พ.ค. 2023
203ลำปางเถินเทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน 25 พ.ค. 2023