ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 41 ถึง 60 จาก 82 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
414สกลนครพรรณานิคมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร26 ก.ค. 2022
424นครพนมนาหว้าโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม4 ส.ค. 2022
434มุกดาหารเมืองมุกดาหารโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ตำบลคำป่าหลาย5 ส.ค. 2022
444 เชียงใหม่กัลยาณิวัฒนาหอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา 25 ก.ค. 2022
454ลำพูนป่าซางศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน27 ก.ค. 2022
464/2565ลำปางห้างฉัตรเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง3 ส.ค. 2022
474อุตรดิตถ์ลับแลหอประชุมอำเภอลับแล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์4 ส.ค. 2022
484แพร่วังชิ้นโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่5 ส.ค. 2022
494น่านนาน้อยณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน25 ก.ค. 2022
504พะเยาแม่ใจองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก26 ก.ค. 2022
514เชียงรายแม่สายโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย27 ก.ค. 2022
524แม่ฮ่องสอนแม่สะเรียงโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ3 ส.ค. 2022
534นครสวรรค์ตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์2 ส.ค. 2022
544อุทัยธานีลานสักณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก หมู่ 2 ต.ลานสัก1 ส.ค. 2022
554กำแพงเพชรลานกระบือที่การอำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร27 ก.ค. 2022
564ตากเมืองตากอบต.วังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก5 ส.ค. 2022
574/2565สุโขทัยศรีสำโรงองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย4 ส.ค. 2022
584พิษณุโลกนครไทยโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก4 ส.ค. 2022
594พิจิตรบึงนารางอ่างเก็บน้ำบึงนาราง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร26 ก.ค. 2022
604เพชรบูรณ์บึงสามพันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ตำบลหนองแจง26 ก.ค. 2022