ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 82 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
12ตราดบ่อไร่อบต.ด่านชุมพล 28 มิ.ย. 2022
23อ่างทองเมืองอ่างทองณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง30 มิ.ย. 2022
33ขอนแก่นหนองนาคำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ 4 ก.ค. 2022
414เลยนาด้วงหมู่ 8 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลนาด้วง อำิเภอนาด้วง จังหวัดเลย4 ก.ค. 2022
54ขอนแก่นภูเวียงที่ว่าการอำเภอภูเวียง8 ก.ค. 2022
615เลยเชียงคานหมู่ที่ 6 บ้านตาดซ้อ ตำบลเข้าแก้ว อำเภอเชียงคาน19 ก.ค. 2022
74ราชบุรีโพธารามณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี25 ก.ค. 2022
84นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ตำบลบางจาก 25 ก.ค. 2022
94ชุมพรหลังสวนโรงเรียนบ้านทับวัง ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 25 ก.ค. 2022
104น่านนาน้อยณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน25 ก.ค. 2022
114ปัตตานีเมืองปัตตานีโรงยิมองค์การบริหารส่วนตำบลบานา หมู่ที่8 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี25 ก.ค. 2022
124 เชียงใหม่กัลยาณิวัฒนาหอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา 25 ก.ค. 2022
134อำนาจเจริญปทุมราชวงศาโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ25 ก.ค. 2022
144นราธิวาสเมืองนราธิวาสอาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ25 ก.ค. 2022
154สิงห์บุรีเมืองสิงห์บุรีศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่3 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี25 ก.ค. 2022
164ชัยภูมิเทพสถิตโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 25 ก.ค. 2022
174ยะลาธารโตโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา25 ก.ค. 2022
184ปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีณ เทศบาลตำบลโคกปีบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 26 ก.ค. 2022
194สระบุรีเมืองสระบุรีวัดหนองยาวใต้ หมู่ 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 26 ก.ค. 2022
204ยโสธรเลิงนกทาเทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร26 ก.ค. 2022