ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 21 ถึง 40 จาก 82 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
21โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาส 4 พังงาเมืองพังงาศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา26 ก.ค. 2022
224พระนครศรีอยุธยาบางปะอินเทศบาลตำบลปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา26 ก.ค. 2022
234สุราษฎร์ธานีพนมวิทยาลัยเกษตรแะละเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 3 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี26 ก.ค. 2022
244กระบี่เหนือคลององค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย หมู่ที่ 3 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่26 ก.ค. 2022
254สกลนครพรรณานิคมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร26 ก.ค. 2022
264อุดรธานีบ้านดุงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี26 ก.ค. 2022
274ปราจีนบุรีเมืองปราจีนบุรีณ เทศบาลตำบลโคกปีบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 26 ก.ค. 2022
284ยโสธรเลิงนกทาเทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร26 ก.ค. 2022
294สระบุรีเมืองสระบุรีวัดหนองยาวใต้ หมู่ 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 26 ก.ค. 2022
304เพชรบุรีชะอำเทศบาลตำบลบางเก่า26 ก.ค. 2022
314เพชรบูรณ์บึงสามพันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ตำบลหนองแจง26 ก.ค. 2022
324พิจิตรบึงนารางอ่างเก็บน้ำบึงนาราง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร26 ก.ค. 2022
334กรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชันวัดโพธิ์ แขวงบางระมาด26 ก.ค. 2022
344พะเยาแม่ใจองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก26 ก.ค. 2022
354สมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามวัดศรีศรัทธาธรรม ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม27 ก.ค. 2022
364นครปฐมเมืองนครปฐมณ วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม27 ก.ค. 2022
374ลพบุรีบ้านหมี่วัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี27 ก.ค. 2022
385สงขลาหาดใหญ่อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองควนลัง หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 27 ก.ค. 2022
394นนทบุรีบางบัวทองเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี27 ก.ค. 2022
404ลำพูนป่าซางศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน27 ก.ค. 2022