ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 21 ถึง 40 จาก 82 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
214อุตรดิตถ์ลับแลหอประชุมอำเภอลับแล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์4 ส.ค. 2022
224ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี 19 ส.ค. 2022
234พัทลุงเมืองพัทลุงโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร หมู่ที่ 12 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง3 ส.ค. 2022
244ราชบุรีโพธารามณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี25 ก.ค. 2022
254บุรีรัมย์แคนดงหอประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 4 ส.ค. 2022
264อุบลราชธานีโขงเจียมหอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม26 ก.ค. 2022
274ลพบุรีบ้านหมี่วัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี27 ก.ค. 2022
284กรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชันวัดโพธิ์ แขวงบางระมาด26 ก.ค. 2022
294 เชียงใหม่กัลยาณิวัฒนาหอประชุมอำเภอกัลยาณิวัฒนา 25 ก.ค. 2022
304นครสวรรค์ตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์2 ส.ค. 2022
314อุดรธานีบ้านดุงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี26 ก.ค. 2022
324สมุทรสาครบ้านแพ้ววัดฟุ้งประชาธรรมาราม (วัดดอนราว) ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร2 ส.ค. 2022
334ศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยหอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ4 ส.ค. 2022
344สระแก้วเมืองสระแก้วณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว5 ส.ค. 2022
354ระยองเมืองระยองศาลาอเนกประสงค์วัดทับมา หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง27 ก.ค. 2022
364อำนาจเจริญปทุมราชวงศาโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ25 ก.ค. 2022
374ลำพูนป่าซางศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านล้อง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน27 ก.ค. 2022
384นราธิวาสเมืองนราธิวาสอาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ25 ก.ค. 2022
394พะเยาแม่ใจองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก26 ก.ค. 2022
404สิงห์บุรีเมืองสิงห์บุรีศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่3 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี25 ก.ค. 2022