ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 35 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
13สกลนครส่องดาวสำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว17 พ.ค. 2022
23สตูลละงูโรงเรียนบ้านดาหลำ26 พ.ค. 2022
33สมุทรสงครามอัมพวาวัดบางนางลี่ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม25 พ.ค. 2022
42นนทบุรีเมืองนนทบุรีวัดบางรักน้อย หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี 25 พ.ค. 2022
53นครศรีธรรมราชปากพนังบริเวณศูนย์อำนวยการและประสาน การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตำบลหูล่อง19 พ.ค. 2022
63ตรังสิเกาโรงเรียนบ้านห้วยต่อ ม.1 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง19 พ.ค. 2022
73หนองคายศรีเชียงใหม่โรงเรียนวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท27 พ.ค. 2022
83บึงกาฬเซกาณ หอประชุมอำเภอเซกาหลังใหม่ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 19 พ.ค. 2022
93มหาสารคามเมืองมหาสารคามตำบลเขวา12 พ.ค. 2022
10โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 3พังงาตะกั่วป่าณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนายสี หมู่ที่ 9 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา28 เม.ย. 2022
112พระนครศรีอยุธยาบางปะหันวัดบางเพลิง ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา19 พ.ค. 2022
123นครปฐมสามพรานณ วัดหอมเกร็ด ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม19 พ.ค. 2022
133กาญจนบุรีศรีสวัสดิ์หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี19 พ.ค. 2022
143ยะลากรงปินังหอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง ต.สะเอง อ.กรงปินัง จ.ยะลา26 พ.ค. 2022
153แพร่หนองม่วงไข่โรงเรียนบ้านวังหลวง ( วังมาประชาสามัคคี ) ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่19 พ.ค. 2022
162ชัยภูมิเนินสง่าโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ12 พ.ค. 2022
173นราธิวาสสุไหงโก-ลกอาคารรื่นอรุณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส19 พ.ค. 2022
183อุดรธานีไชยวานศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองแวง หมู่ 15 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี6 พ.ค. 2022
193ตราดแหลมงอบวัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด27 เม.ย. 2022
203ราชบุรีดำเนินสะดวกศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี11 พ.ค. 2022