ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 21 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
219เลยผาขาวโรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย26 เม.ย. 2022
223อำนาจเจริญชานุมานโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ24 พ.ค. 2022
233เพชรบูรณ์ชนแดนโรงเรียนบ้านลาดน้อย หมูที่ 13 ตำบลพุทธบาท11 พ.ค. 2022
243อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์บริเวณเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์18 พ.ค. 2022
252ขอนแก่นโคกโพธิ์ไชยสำนักงานเทศบาลตำบลนาแพง ตำบลนาแพง 12 พ.ค. 2022
262ตากอุ้มผางโรงเรียนชุมชนอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก9 พ.ค. 2022
273ภูเก็ตเมืองภูเก็ตณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต11 พ.ค. 2022
283ปทุมธานีลาดหลุมแก้วสำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี11 พ.ค. 2022
293สุรินทร์สำโรงทาบโรงเรียนบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์25 พ.ค. 2022
303สระบุรีพระพุทธบาทอ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ หมู่ 1 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี20 พ.ค. 2022
313ยโสธรกุดชุมบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร9 มิ.ย. 2022
323แม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม19 พ.ค. 2022
333ระยองบ้านฉางอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง2 มิ.ย. 2022
343พิษณุโลกเนินมะปรางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก26 พ.ค. 2022
353เพชรบุรีท่ายางองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า หมู่ที่3 17 พ.ค. 2022