ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 35 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
12นนทบุรีเมืองนนทบุรีวัดบางรักน้อย หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี 25 พ.ค. 2022
23ปทุมธานีลาดหลุมแก้วสำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี11 พ.ค. 2022
32พระนครศรีอยุธยาบางปะหันวัดบางเพลิง ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา19 พ.ค. 2022
43สระบุรีพระพุทธบาทอ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ หมู่ 1 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี20 พ.ค. 2022
53ระยองบ้านฉางอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง2 มิ.ย. 2022
63ตราดแหลมงอบวัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด27 เม.ย. 2022
73สุรินทร์สำโรงทาบโรงเรียนบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์25 พ.ค. 2022
83ยโสธรกุดชุมบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร9 มิ.ย. 2022
92ชัยภูมิเนินสง่าโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ12 พ.ค. 2022
103อำนาจเจริญชานุมานโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ24 พ.ค. 2022
113บึงกาฬเซกาณ หอประชุมอำเภอเซกาหลังใหม่ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 19 พ.ค. 2022
122ขอนแก่นโคกโพธิ์ไชยสำนักงานเทศบาลตำบลนาแพง ตำบลนาแพง 12 พ.ค. 2022
133อุดรธานีไชยวานศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองแวง หมู่ 15 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี6 พ.ค. 2022
149เลยผาขาวโรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย26 เม.ย. 2022
153หนองคายศรีเชียงใหม่โรงเรียนวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท27 พ.ค. 2022
163มหาสารคามเมืองมหาสารคามตำบลเขวา12 พ.ค. 2022
173สกลนครส่องดาวสำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว17 พ.ค. 2022
183อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์บริเวณเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์18 พ.ค. 2022
193แพร่หนองม่วงไข่โรงเรียนบ้านวังหลวง ( วังมาประชาสามัคคี ) ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่19 พ.ค. 2022
203แม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม19 พ.ค. 2022