ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 35 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
12นนทบุรีเมืองนนทบุรีวัดบางรักน้อย หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี 25 พ.ค. 2022
22ชัยภูมิเนินสง่าโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ12 พ.ค. 2022
32ขอนแก่นโคกโพธิ์ไชยสำนักงานเทศบาลตำบลนาแพง ตำบลนาแพง 12 พ.ค. 2022
42ตากอุ้มผางโรงเรียนชุมชนอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก9 พ.ค. 2022
52พระนครศรีอยุธยาบางปะหันวัดบางเพลิง ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา19 พ.ค. 2022
63ปทุมธานีลาดหลุมแก้วสำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี11 พ.ค. 2022
73ราชบุรีดำเนินสะดวกศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี11 พ.ค. 2022
83อำนาจเจริญชานุมานโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ24 พ.ค. 2022
93เพชรบูรณ์ชนแดนโรงเรียนบ้านลาดน้อย หมูที่ 13 ตำบลพุทธบาท11 พ.ค. 2022
103อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์บริเวณเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์18 พ.ค. 2022
113ภูเก็ตเมืองภูเก็ตณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต11 พ.ค. 2022
123อุดรธานีไชยวานศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองแวง หมู่ 15 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี6 พ.ค. 2022
133สุรินทร์สำโรงทาบโรงเรียนบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์25 พ.ค. 2022
143สระบุรีพระพุทธบาทอ่างเก็บน้ำซับสะแกเครือ หมู่ 1 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี20 พ.ค. 2022
153ยโสธรกุดชุมบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร9 มิ.ย. 2022
163แม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม19 พ.ค. 2022
173ระยองบ้านฉางอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง2 มิ.ย. 2022
183พิษณุโลกเนินมะปรางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก26 พ.ค. 2022
193เพชรบุรีท่ายางองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า หมู่ที่3 17 พ.ค. 2022
203ตราดแหลมงอบวัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด27 เม.ย. 2022