ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 109 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
13สระบุรีดอนพุดณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนพุด หมู่ที่ 3 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี20 มิ.ย. 2024
23สมุทรสาครบ้านแพ้ววัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร11 มิ.ย. 2024
33นครนายกองครักษ์วัดคลอง 1 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก19 มิ.ย. 2024
43น่านท่าวังผาณ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 21 มิ.ย. 2024
53พะเยาปงองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย20 มิ.ย. 2024
63สุราษฎร์ธานีบ้านนาสารอาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ม.2 ต.ท่าชี20 มิ.ย. 2024
73ยะลาเมืองยะลาอาคารอเนกประสงค์ อบต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา13 มิ.ย. 2024
83กรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม14 มิ.ย. 2024
93ระยองนิคมพัฒนาศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 18 มิ.ย. 2024
103เพชรบูรณ์เขาค้อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์11 มิ.ย. 2024
113เชียงรายขุนตาลหอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล14 มิ.ย. 2024
123สิงห์บุรีเมืองสิงห์บุรีวัดสะอาดราษฏร์บำรุง ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี13 มิ.ย. 2024
133ยโสธรเลิงนกทาเทศบาลตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร13 มิ.ย. 2024
143สุพรรณบุรีสองพี่น้องณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี13 มิ.ย. 2024
153เลยวังสะพุงโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย21 มิ.ย. 2024
163เพชรบุรีท่ายางองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง21 มิ.ย. 2024
173ตราดบ่อไร่วัดนนทรีย์ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด20 มิ.ย. 2024
183นครสวรรค์ชุมแสงวัดโพธิ์หนองยาว ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์27 มิ.ย. 2024
193ปราจีนบุรีศรีมโหสถวัดไผ่งาม หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี18 มิ.ย. 2024
203มุกดาหารนิคมคำสร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร21 มิ.ย. 2024