ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 35 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
19เลยผาขาวโรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย26 เม.ย. 2022
23ตราดแหลมงอบวัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด27 เม.ย. 2022
3โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 3พังงาตะกั่วป่าณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนายสี หมู่ที่ 9 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา28 เม.ย. 2022
43อุดรธานีไชยวานศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองแวง หมู่ 15 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี6 พ.ค. 2022
52ตากอุ้มผางโรงเรียนชุมชนอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก9 พ.ค. 2022
63ปทุมธานีลาดหลุมแก้วสำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี11 พ.ค. 2022
73ภูเก็ตเมืองภูเก็ตณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต11 พ.ค. 2022
83เพชรบูรณ์ชนแดนโรงเรียนบ้านลาดน้อย หมูที่ 13 ตำบลพุทธบาท11 พ.ค. 2022
93ราชบุรีดำเนินสะดวกศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี11 พ.ค. 2022
102ขอนแก่นโคกโพธิ์ไชยสำนักงานเทศบาลตำบลนาแพง ตำบลนาแพง 12 พ.ค. 2022
113มหาสารคามเมืองมหาสารคามตำบลเขวา12 พ.ค. 2022
122ชัยภูมิเนินสง่าโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ12 พ.ค. 2022
133เพชรบุรีท่ายางองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า หมู่ที่3 17 พ.ค. 2022
143สกลนครส่องดาวสำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว17 พ.ค. 2022
153อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์บริเวณเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์18 พ.ค. 2022
163แพร่หนองม่วงไข่โรงเรียนบ้านวังหลวง ( วังมาประชาสามัคคี ) ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่19 พ.ค. 2022
173แม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม19 พ.ค. 2022
183นครศรีธรรมราชปากพนังบริเวณศูนย์อำนวยการและประสาน การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตำบลหูล่อง19 พ.ค. 2022
193ตรังสิเกาโรงเรียนบ้านห้วยต่อ ม.1 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง19 พ.ค. 2022
203บึงกาฬเซกาณ หอประชุมอำเภอเซกาหลังใหม่ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 19 พ.ค. 2022