ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

แสดง 1 ถึง 20 จาก 35 ผลลัพธ์
#ครั้งที่จังหวัดอำเภอจุดดำเนินการวันที่เปิดข้อมูล
13ภูเก็ตเมืองภูเก็ตณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต11 พ.ค. 2022
23นครปฐมสามพรานณ วัดหอมเกร็ด ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม19 พ.ค. 2022
3โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 3พังงาตะกั่วป่าณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนายสี หมู่ที่ 9 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา28 เม.ย. 2022
43บึงกาฬเซกาณ หอประชุมอำเภอเซกาหลังใหม่ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 19 พ.ค. 2022
53มหาสารคามเมืองมหาสารคามตำบลเขวา12 พ.ค. 2022
63พิษณุโลกเนินมะปรางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก26 พ.ค. 2022
73นครศรีธรรมราชปากพนังบริเวณศูนย์อำนวยการและประสาน การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตำบลหูล่อง19 พ.ค. 2022
83ยโสธรกุดชุมบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร9 มิ.ย. 2022
93อุตรดิตถ์เมืองอุตรดิตถ์บริเวณเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์18 พ.ค. 2022
103สมุทรสงครามอัมพวาวัดบางนางลี่ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม25 พ.ค. 2022
112นนทบุรีเมืองนนทบุรีวัดบางรักน้อย หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี 25 พ.ค. 2022
122พระนครศรีอยุธยาบางปะหันวัดบางเพลิง ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา19 พ.ค. 2022
133ตราดแหลมงอบวัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด27 เม.ย. 2022
143อุดรธานีไชยวานศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองแวง หมู่ 15 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี6 พ.ค. 2022
153ราชบุรีดำเนินสะดวกศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี11 พ.ค. 2022
163ปทุมธานีลาดหลุมแก้วสำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี11 พ.ค. 2022
173สกลนครส่องดาวสำนักงานเกษตรอำเภอส่องดาว17 พ.ค. 2022
182ขอนแก่นโคกโพธิ์ไชยสำนักงานเทศบาลตำบลนาแพง ตำบลนาแพง 12 พ.ค. 2022
193ยะลากรงปินังหอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง ต.สะเอง อ.กรงปินัง จ.ยะลา26 พ.ค. 2022
203กาญจนบุรีศรีสวัสดิ์หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี19 พ.ค. 2022